Udział spadkowy

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.Udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku może różnić się od udziału, który rzeczywiście przypadałby uprawnionemu do zachowku w przypadku dziedziczenia ustawowego.Reguły przewidującej, iż nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni, nie można stosować, jeżeli takimi spadkobiercami są zstępni spadkodawcy, którzy mają własnych zstępnych uprawnionych do zachowku po spadkodawcy.

Źródło:

  • Kodeks Cywilny, art. 992 KC
  • Legalis, wyrok SA w Krakowie I ACa 539/17.