Oprócz świadczenia kompleksowej obsługi prawnej firm, specjalizujemy się również w doradztwie biznesowym.

Business Consulting

To rozwiązanie problemów biznesowych, zaistniałych w przedsiębiorstwie naszego klienta. Może być to potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji, zmiany sposobu zarządzania kapitałem ludzkim lub inne. Oprócz wiedzy prawniczej, nasi specjaliści posiadają także wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Opracowujemy strategię i pomagamy skutecznie wdrożyć zaplanowane przez nas działania naprawcze. Identyfikujemy mocne i słabe strony obsługiwanej przez nas firmy. Odkrywamy możliwości jej rozwoju, zwiększenia zysku i wydajności.

Business Counselling

To długotrwała współpraca w zakresie doradztwa biznesowego na zasadzie mentoringu. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotów gospodarczych. W związku z tym, jesteśmy zaznajomieni z meandrami rynku. Łączymy doświadczenie, zdobyte przez nas na przestrzeni lat, z wiedzą z zakresu prawa, psychologii, zarządzania (consultingu, prowadzenia biznesu, opracowywania strategii) i wielu innych dziedzin.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, oferujemy możliwość umówienia się na wizytę poza godzinami pracy naszej kancelarii.
Przyjmujemy klientów w całej Wielkopolsce i ościennych województwach: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie.


Czym Business Consulting różni się od Business Counsellingu?

Business Consulting polega na omówieniu specyficznego problemu biznesowego, bez udzielenia długofalowego wsparcia. W rezultacie, jest to krótkoterminowe zaangażowanie w rozwiązanie konkretnego problemu (tj. zwalczanie negatywnego skutku).

Business Counselling to osobisty, zaufany doradca biznesowy. W sposób ciągły współpracuje on z klientem na zasadzie mentoringu. Z otwartością pomaga mu przede wszystkim zidentyfikować i zrozumieć przyczynę problemów biznesowych, pojawiających się w jego firmie. Wspólnie z nim poszukuje sposobów ich rozwiązania, w celu poprawy kondycji, wydajności oraz rozwoju przedsiębiorstwa (tj. zwalczanie negatywnej przyczyny). Zachodzi tu bowiem wspólna refleksja i synteza wiedzy obu stron.