Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Uprawnionymi do dochodzenia zwrotu nieruchomości wywłaszczonej są: poprzedni właściciel nieruchomości wywłaszczonej, poprzedni użytkownik wieczysty, którzy zostali pozbawieni prawa do nieruchomości w drodze wywłaszczenia, a także: spadkobiercy tych osób, legitymujący się postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, bądź też
Read More

Udział spadkowy

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.Udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku może różnić się od udziału,
Read More